Hoe maak ik tijdig een correcte factuur op?


Bij de levering van een goed of het verrichten van een dienst zal in vele gevallen een factuur opgemaakt moeten worden. Het tijdig uitreiken van een correcte factuur is immers van groot belang. Een slecht opgestelde factuur kan de uitreiker immers een boete opleveren en de ontvanger kan zijn recht op aftrek van btw verliezen. Om tijdig te zijn moet de factuur ten laatste de 15e volgend op de maand van de levering of voltooiing van de dienst uitgereikt zijn. Stel dat je een levering verricht op 27 januari, dan moet ten laatste op 15 februari de factuur opgesteld zijn. Een correcte factuur moet op zijn beurt enkele zaken verplicht vermelden, deze kan je hieronder vinden.
 

Vermeldingen op de factuur:

 

 1. Chronologische en doorlopende factuurnummer (per boekjaar)
 2. Factuurdatum
 3. Leverdatum of datum van de voltooiing van de dienst
 4. Uw eigen gegevens: volledige naam en adres (bij een vennootschap met vermelding van haar rechtsvorm)
 5. Indien de factuur door een vennootschap wordt uitgereikt, de vermelding ‘RPR’ gevolgd door het rechtsgebied waar de vennootschap zijn zetel heeft, bv. ‘RPR Antwerpen, afdeling Mechelen’
 6. Uw btw / ondernemingsnummer
 7. Bankrekeningnummer, bij voorkeur IBAN en BIC-code vermelden
 8. Klantgegevens: Volledige naam, adres, btw / ondernemingsnummer
 9. Omschrijving van de geleverde goederen of gepresteerde dienst, dit voldoende gedetailleerd
 10. Hoeveelheid geleverde goederen
 11. De eenheidsprijs
 12. Per btw-tarief, de maatstaf van heffing
 13. Het btw-tarief dat van toepassing is of de verplichte factuurvermelding in geval van vrijstelling, verlegging, …

Tip

Algemene verkoopvoorwaardenvoorwaarden
Dit zijn de zogehete kleine lettertjes bij een gesloten overeenkomst. Het wordt iedere ondernemer aangeraden deze op te stellen in functie van zijn activiteit. Ze kunnen u niet alleen veel tijd besparen in de toekomst maar kunnen u ook beschermen van tal van risico’s zoals geschillen bij wanbetalingen. Veelal zijn ze terug te vinden op de achterkant van de factuur of op de bedrijfswebsite. Best wordt er dan op de voorzijde van de factuur naar verwezen.

 

Bericht gepubliceerd op
13/02/2018 - 20:00

Terug naar het overzicht