Nieuwe autofiscaliteit anno 2018

Het zomerakkoord bevat ook een luik autofiscaliteit. De bedrijfswagens werden nog maar eens zwaar aangepakt. We geven u een overzicht van de wijzigingen voor vennootschappen en éénmanszaken.

Vennootschappen

In de vennootschapsbelasting zijn er eigenlijk geen wijzigingen tot 31/12/2019! De gekende regels blijven tot dan gelden.

Vanaf 01/01/2020 veranderen deze regels echter drastisch en dit voor alle bedrijfswagens. Zo wordt de brandstof, nu nog aan 75% aftrekbaar, net zoals de andere kosten ook aftrekbaar i.f.v. de CO2-uitstoot van de wagen. De 120% aftrek voor elektrische wagens verdwijnt en de zgn. fake hybride wagens worden zwaar afgestraft.

De aftrekbaarheid van de autokosten zal bepaald worden volgens de volgende formule:

AFTREK % = 120 % - (0,5 x coëfficiënt x aantal gram CO2 per kilometer)

Waarbij de coëfficiënt =

  • 1 voor voertuigen met een dieselmotor of dieselvarianten (bv. hybride diesels)
  • 0,90 voor voertuigen op aardgas < 12 fiscale pk
  • 0,95 voor voertuigen met een andere motor (zoals benzine)

De aftrek bedraagt maximaal 100% en minimaal 50%, behalve voor wagens met een CO2-uitstoot van 200 gr/km of meer. Voor deze wagens bedraagt de aftrek 40%.

Hieronder vindt u een tabel met voorbeelden:

Motortype CO2-uitstoot Aftrek t.e.m. 31/12/2019 Aftrek vanaf 01/01/2020
diesel 160 gr/km 70% 120 - (0,5 x 160 x 1) = 40% maar minimum = 50,00%
benzine 160 gr/km 70% 120 - (0,5 x 160 x 0,95) = 44% maar minimum = 50,00%
diesel 130 gr/km 75% 120 - (0,5 x 130 x 1) =                          55,00%
benzine 130 gr/km 75% 120 - (0,5 x 130 x 0,95) =                   58,25%
diesel 110 gr/km 80% 120 - (0,5 x 110 x 1) =                         65,00%
benzine 110 gr/km 80% 120 - (0,5 x 110 x 0,95) =                   67,75%
diesel 80 gr/km 90% 120 - (0,5 x 80 x 1) =                           80,00%
benzine 80 gr/km 90% 120 - (0,5 x 80 x 0,95) =                      82,00%

 

Hybride wagens

De wetgever wil de zgn. fake hybride wagens vanaf 01/01/2020 fiscaal ontmoedigen. Dit zijn plug-in hybride wagens die slechts een kleine afstand op hun batterij kunnen afleggen. De volgende CO2-uitstoot wordt gehanteerd voor het bepalen van de aftrekbaarheid:

  • Energiecapaciteit batterij > 0,5 kWh per 100kg autogewicht EN CO2-uitstoot < 50 gr/km, dan wordt de CO2-uitstoot van de wagen zelf gebruikt
  • Energiecapaciteit batterij < 0,5 kWh per 100kg autogewicht OF CO2-uitstoot > 50 gr/km, dan moet de CO2-uitstoot worden gehanteerd van de niet-hybrideversie van hetzelfde model
  • Bestaat er geen overeenstemmend voertuig die uitsluitend voorzien is van eenzelfde brandstofmotor, dan moet de CO2-uitstoot x 2,5 genomen worden.

OPGELET: fake hybride wagens aangekocht vóór 01/01/2018 blijven in de formule hun CO2-uitstootwaarde behouden van de hybride versie

Eénmanszaak

In de personenbelasting waren autokosten tot eind 2017 aftrekbaar aan een vast percentage van 75%. Vanaf 01/01/2018 wordt de aftrekbaarheid van autokosten bepaald volgens de gekende regels in de vennootschapsbelasting, d.w.z. volgens de CO2-uitstoot. Er werd echter een overgangsmaatregel getroffen voor auto's aangekocht vóór 01/01/2018. Deze autokosten zijn aftrekbaar i.f.v. hun CO2-uitstoot, maar met een minimum van 75%.

Vanaf 01/01/2020 zal de aftrekbaarheid volgens de nieuwe formule berekend worden, die vanaf dan ook van toepassing zal zijn in de vennootschapsbelasting. Auto's aangekocht vóór 01/01/2018 blijven ook dan genieten van een minimum van 75%, tenzij de CO2-uitstoot hoger of gelijk zou zijn aan 200 gr/km. In dat geval wordt de aftrek beperkt tot 40%.

Bericht gepubliceerd op
07/12/2017 - 18:00

Terug naar het overzicht