Bijzondere opdrachten

In bepaalde gevallen moet de informatie die voortvloeit uit de boekhouding gecontroleerd worden door een onafhankelijke derde. De accountant mag voor bepaalde opdrachten, een dergelijke verklaring afgeven die een oordeel velt over de betrouwbaarheid van de gegevens.

De belangrijkste van deze opdrachten zijn de volgende:

  • fusies en splitsingen van vennootschappen;
  • de omvorming van een vennootschap naar een andere vennootschapsvorm;
  • de ontbinding van een vennootschap;
  • vertegenwoordiging van vennoten bij de uitoefening van hun individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid

Verder zijn er nog éénmalige opdrachten waarvoor u op ons beroep kan doen, zoals:

  • waardering van een vennootschap of handelsfonds;
  • audits in het kader van overnames