Fiscaliteit

Op het voeren van een boekhouding volgen uiteraard bepaalde fiscale aangiften en verplichtingen zoals o.m.:

  • de maandelijkse of trimestriële BTW-aangifte;
  • aangifte vennootschapsbelasting;
  • aangifte personenbelasting;
  • aangifte roerende voorheffing;
  • het opstellen en publiceren van de jaarrekening;
  • het opstellen van verslagen van het bestuursorgaan.

Deze worden steeds in samenspraak met u opgesteld. Ook beantwoorden wij graag al uw vragen hieromtrent.

Verder verdedigen wij graag uw belangen bij een fiscale controle en vertegenwoordigen wij u bij de verschillende fiscale administraties. Op die manier kan u zich ten volle concentreren op wat u het beste doet, ondernemen!