Startups & scaleups

Startups zijn deze starters die net wat extra advies nodig hebben, vaak omdat zij met een innovatief product op de markt willen komen, dat meestal tech-gerelateerd is. Alle startups krijgen echter te maken met 'the valley of death', een fase waar kosten hoog zijn, inkomsten laag tot onbestaande en de cashflow negatief. Soms moet er gezocht worden naar vers kapitaal. Na de friends, fools and family, kunnen startups misschien'pitchen' bij business angels, om aan de nodige fondsen te geraken.

Met de nodige ervaring is MC accountants de geknipte partner om deze startups te begeleiden in o.a.:

 • keuze of wijziging van vennootschapsvorm
 • aandeelhoudersstructuur en aandeelhoudersovereenkomsten;
 • begeleiding bij opstellen van businessplan;
 • contacten leggen met BA's;
 • begeleiding voor de aanvraag van patenten;
 • monitoring van de cash flow;
 • opstellen van vooruitzichten en budgetteren.

 

Eens de startup voldoende recurrente inkomsten heeft, kan zij doorgroeien tot scaleup, waarbij zij op zoek gaat naar schaalvergroting met de juiste businessstrategie en businessorganisatie. Dit vraagt vaak ook extra kapitaal, waardoor sommigen gaan 'pitchen' bij venture capitalists.

Scaleups kunnen wij bijstaan met o.a.:

 • advies in aandeelhoudersstructuur;
 • mergers & acquisitions;
 • groepsstructuren;
 • contacten leggen met VC's;
 • het in kaart brengen van business processes;
 • interne audit.